Vanaf heden kan het zomerlidgeld of een abonnement voor de winter betaald worden met Sodexho sport- en cultuur cheques. Indien u hiermee betaalt dient het zomerlidgeld en het winterabonnement met een bestuurslid te worden afgerekend. Er kan niet met deze cheques betaald worden voor snoep, drank, terrein per uur etc... !!

Tennis Vlaanderen bijdrage 2020 :
Verwerkt in het lidgeld per lid en de club stort door aan Tennis Vlaanderen.
Seniors (+18 jaar): 16,38 €
Juniors (9-18 jaar): 10,75 €                                                                                                     Filmpje "Lid worden"
8 jaar en jonger: 7,07 €

Mutualiteiten : 
"Je kan altijd een aanvraag doen via je mutualiteiten om zo een deel van je lidgeld te recupereren.

Onderneem de volgende stappen:   Formulier afdrukken via "Mijn spelersdashboard" op de Tennis Vlaanderen website door in te loggen rechts bovenaan.
Betaal je lidgeld - druk het formulier af - plak een klever - en breng dit dan binnen bij je mutualiteit - de mutualiteit stort dit geld dan op je rekening"

VOLWASSENEN Aansluitingsformulier invullen via Tennis Vlaanderen site, overschrijving wordt u toegestuurd via e-mail.
  Voor 15/01/2020 Na 15/01/2020 Na 22/07/2020 (Nieuw lid)
Geboren in 1998 of vroeger 90,00 € 100,00 € 50,00 €
Geboren in 1999,2000,2001,2002 45,00 € 50,00 € 25,00€
Gezinskaart 200,00 € (onder één dak wonen)
220,00 € (onder één dak wonen)
220,00 € (onder één dak wonen)
       
Prijs per terrein, niet Leden 10,00 € 10,00 € 10,00 €
       
       
       
JEUGD Aansluitingsformulier invullen via Tennis Vlaanderen site, overschrijving wordt u toegestuurd via e-mail.
  Voor 15/01/2020 Na 15/01/2020 Na 24/07/2020 (Nieuw lid)
Geboren in 2003 t.e.m. 2007 45,00 € 50,00 € 25,00 €
Geboren in 2008, 2009, 2010 25,00 € 30,00 € 15,00 €
Geboren in 2011 of later 10,0 € 10,0 € 10,0 €
 
 
AANDACHT : OM ADMINISTRATIEVE REDEN GELIEVE HET LIDGELD VOOR 15 JANUARI TE BETALEN. DIT OM EEN GOED VERLOOP VOOR HET RESERVEREN VAN TERREINEN VIA HET RESERVATIESYSTEEM TE GARANDEREN !! (Is bovendien voordeliger)
Rekeningnummer voor het betalen van zomerlidgeld : IBAN nummer : BE60 7330 1361 3170
Voor de jeugd : Lidgeld zit niet verwerkt bij de betaling van jeugdlessen !